המדריך המלא לדיני עבודה: חובות וזכויות

 
 

 
 
 
 
icon_Docrtors
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. הודעה מוקדמת א'

 
 
 
עובד בשכר שעתי זכאי, בשנת העבודה הראשונה, להודעה מוקדמת של יום עבור כל חודש עבודה.
 
 
 
1.אימון קרב מגע ללא מגן אשכים נגרם כאב ממושך
 
 
 
 
 
 
 

2.הודעה מוקדמת ב'

 
 
עובד בשכר גלובלי זכאי, בשנת העבודה הראשונה, להודעה מוקדמת של יום לכל חודש עבור 6 החודשים הראשונים, ו- 2.5 ימים לכל חודש עבור 6 החודשים הנוספים.
 
 
 
1.אימון קרב מגע ללא מגן אשכים נגרם כאב ממושך
 
 
 
 
 
 
 
 

3.פיצויי פיטורים

 
 
מחושבים לפי השכר האחרון כפול הוותק. אם השכר אינו קבוע אלא שעתי או על בסיס עמלות, יש לחשב ממוצע של 12 תלושי השכר האחרונים ולהכפיל בוותק.

 
 
 
 
3.נפלה בשל בהלה מכלב
 
 
 
 
 
 
 

4.דמי הבראה א'

 
שווי יום הבראה בשנת 2016 עומד על 378 ש"ח. לאחר השלמת שנת עבודה אחת, זכאי כל עובד ל- 5 ימי הבראה כפול אחוז המשרה.
 
 
4.צלקת בישבן במקום מוסתר
 
 
 
 
 
 
 
 

5.דמי הבראה ב'

 
 
עובד שהשלים שנת עבודה שנייה ושלישית, זכאי ל- 6 ימי הבראה X אחוזי המשרה X שווי יום הבראה.
 
 
5.צלקת בבטן במקום מוסתר
 
 
 
 
 
 

6.דמי הבראה ג'

 
 
עובד שהשלים 4 עד 10 שנות עבודה, זכאי ל- 7 ימי הבראה בשנה כפול הוותק כפול שווי יום הבראה.
 
 
6.צלקת מכערת בשד שמאל
 
 
 
 
 
 
 
 

7.חופשה שנתית

 
עובד שהוותק שלו עד 5 שנים, זכאי ל- 15 ימי חופשה קלנדריים בשנה, שהם 11 ימי עבודה עבור מי שעובד 5 ימים בשבוע, ו- 13 ימי עבודה עבור מי שעובד 6 ימים בשבוע.
 
 
 
תלמיד-הותקף-על-ידי-תלמידים-אחרים-בבית-הספר
 
 
 
 
 
 
 

8.שעות נוספות א'

 
מי שעובד 6 ימים בשבוע, זכאי לתוספת של 125% לשכר עבור השעתיים הראשונות לאחר השלמת יום עבודה של 8 שעות, ולתוספת של 150% לאחר 10 שעות ומעלה.
 
 
 
 
8.תאונת עבודה עבד כנגר נזקים באצבעות הידיים
 
 
 
 
 
 

9.שעות נוספות ב'

 
מי שעובד 5 ימים בשבוע, זכאי לתוספת של 125% לשכר עבור השעתיים הראשונות לאחר השלמת יום עבודה של 9 שעות, ולתוספת של 150% לאחר 11 שעות ומעלה.


5.צלקת בבטן במקום מוסתר
 
 
 
 

10.שעות נוספות ג'

 
מי שעובד 5 ימים בשבוע, זכאי לתוספת שעות נוספות עבור עבודה ביום הפנוי, בתנאי שהשלים באותו שבוע מכסה של 43 שעות עבודה רגילות.
 
 
 
10-שעות-נוספות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.עבודה במשמרת לילה

 
משמרת שלפחות שעתיים ממנה הן בין השעות 22:00 ל- 6:00 היא משמרת לילה. השעות הרגילות במשמרת לילה הן 7 שעות והחל מהשעה ה- 8 ואילך מגיעה תוספת של שעות נוספות.
5.צלקת בבטן במקום מוסתר
 
 
 
 

12.הפסקה בין משמרות

 
הפסקה בין יום עבודה למשנהו חייבת להיות בת 8 שעות לפחות, שאם לא כן, המשמרת הבאה עשויה להיחשב לשעות נוספות של המשמרת הקודמת.
 
 
10.עצירה פתאומית של אוטובוס נוסעת שעמדה נפלה
 
 
 
 
 
 
 
 

13.הפסקה במהלך יום עבודה

 
ביום עבודה של 6 שעות ומעלה, המעסיק חייב לאפשר לעובד הפסקה למנוחה ולסעודה. משך ההפסקה הוא 45 דקות, מתוכן לפחות 30 דקות ברציפות.
5.צלקת בבטן במקום מוסתר
 
 
 
 

14.חופשת לידה

 
עובדת שהשלימה שנת עבודה ומעלה זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות (לא כולם בתשלום). עובדת שהוותק שלה פחות משנה זכאית לחופשת לידה של 14 שבועות (בתשלום).
 
 
10.עצירה פתאומית של אוטובוס נוסעת שעמדה נפלה
 
 
 
 
 
 
 
 

15.הקדמת היציאה לחופשת לידה

 
ניתן להקדים את היציאה לחופשת לידה בהודעה למעסיק עד 7 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער.
5.צלקת בבטן במקום מוסתר
 
 
 
 

16.חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה

 
כל עובדת זכאית לחל"ת (חופשה ללא תשלום) של עד רבע מן הוותק שצברה עד ליום הלידה, אך עד גיל שנה של התינוק לכל היותר. תקופת החל"ת נמנית עם תום 14 שבועות של חופשת לידה.
 
 
10.עצירה פתאומית של אוטובוס נוסעת שעמדה נפלה
 
 
 
 
 
 
 
 

17.שעת הורות

 
עובדת לאחר לידה שמועסקת במשרה מלאה זכאית להפחתה של שעה אחת ביום, בתשלום מלא, למשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה.
5.צלקת בבטן במקום מוסתר
 
 
 
 

18.שעת הורות גם לאבא

 
עובד יכול לנצל את שעת ההורות, במקום בת זוגו או לסירוגין עימה, בתנאי ששני בני הזוג מסרו הודעה בכתב למעסיקיהם 21 יום מראש.

 
 
10.עצירה פתאומית של אוטובוס נוסעת שעמדה נפלה
 
 
 
 
 
 
 
 

19.דמי מחלה א'

 
צבירת הזכות לימי מחלה מחושבת לפי 1.5 יום לחודש עבודה מלא. עובד שלא עובד חודש עבודה מלא יהיה זכאי לצבירה יחסית, לפי מספר ימי העבודה בחודש.
5.צלקת בבטן במקום מוסתר
 
 
 

20.דמי מחלה ב'

 
מימוש ימי מחלה ייעשה ע"פ תעודת רופא מקופת חולים. על יום המחלה הראשון לא משלמים שכר, על יום המחלה השני והשלישי משלמים 50% מהשכר ומיום המחלה הרביעי ואילך משלמים שכר מלא.
5.צלקת בבטן במקום מוסתר
 
 
 
 
 

21.דמי מחלה ג'

 
הרצף המקסימלי שניתן לנצל במחלה אחת הינו 90 ימים.
5.צלקת בבטן במקום מוסתר